Приведені витрати

Техніко-економічна оцінка конструктивних рішень цивільних будівель і споруд проводиться за приведеними витратами.

Приведені витрати визначають на основі „Инструкции по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве” СН 423-71 за формулою: , де (6.1)

Впр – приведені витрати по будівлі, споруді, грн.;

ВБМР - кошторисна собівартість конструкцій у споруді (кошторисна вартість

будівельно - монтажних робіт), грн.;

Ен = 0,15 - нормативний коефіцієнтекономічної ефективності капітальних вкладень;

Кб – капітальне вкладення в базу, грн.;

β – коефіцієнт приведення одночасових витрат по різнодовговічних варіантах до

вихідного рівня; додаток 24.

Ер – річні експлуатаційні витрати на ремонт та відновлення конструкцій, грн.;

ξПР =0,08 - коефіцієнт приведення.

Приведені витрати по залізобетонній колоні

, (6.1.1)

Приведені витрати по металевій колоні

(6.1.2)

Всі вище наведені розрахунки зведені в таблиці 2.


3684481865521585.html
3684522787522941.html

3684481865521585.html
3684522787522941.html
    PR.RU™