Практична робота № 2. Схема психологічного спостереження

Предыдущая1234567891011Следующая

У результаті розвитку методу спостереження в психологічних дослідженнях вироблені структурні схеми спостереження, чим удосконалено процедуру цього процесу – поліпшилась обробка і перевірка даних спостереження.

Складаючи схему (програми) спостереження, спочатку треба сформулювати мету спостереження на підставі вихідних теоретичних уявлень про спостережуваний об’єкт та про спостереження як метод психологічного дослідження. Подальший крок полягає у виборі об’єкта дослідження і в первинному моделюванні ситуації спостереження. Далі слід виділити категорії і одиниці спостереження, які створюватимуть ґрунт для побудови пробної схеми спостереження.

Мета роботи. Складання схеми цілеспрямованого спостереження в

психологічному дослідженні.

Матеріал . Пластилін, два набори олівців, два широких і один вузький

прозорих фужери, два комплекти (по 10 шт. одного кольору)

ґудзиків.

Завдання роботи. Відпрацювання деяких етапів складання схеми

спостереження і мови його опису.

Хід роботи.

1. Для складання схеми (програми) цілеспрямованого спостереження проводять пробне дослідження мислення дитини 4-6 років на наявність феноменів Піаже. Досліджуваному пропонують розв’язати задачі Піаже [27]. Для цього потрібні: 1) два ряди однакових предметів; 2) дві однакові посудини з однаковим рівнем підфарбованої води та дві різні посудини (широку та вузьку); 3) дві однакові кульки пластиліну; 4) набір олівців.

2. Під час першого досліду проводять пробне нецілеспрямоване спостереження студентами групи. Спостерігачі (студенти) аналізують експериментальну ситуацію, визначають можливі об’єкти та предмети спостереження.

3. Групу спостерігачів поділяють на підгрупи, кожна підгрупа має свій об’єкт та предмет спостереження і працює над складанням плану (етапів) та схеми спостереження, визначившись з питанням категорій та одиниць спостереження.

4. Створюють аналогічно до першої дослідницьку ситуацію, але з іншою дитиною. Групи студентів проводять цілеспрямовані спостереження, фіксують дані в створених ними схемах.

Опрацювання даних.

Підраховують правильні і неправильні відповіді, позитивні та негативні реакції дітей на завдання; порівнюють поведінку дітей та їхні відповіді.

Інтерпретація та висновки.

Роблять аргументовані висновки про наявність у дітей феноменів Піаже. Бажано подати пропозиції щодо їхнього подолання.

Звіт.

Підгрупи спостерігачів звітують про проведені спостереження за таким планом:

а) предмет і об’єкт спостереження;

б) цілі спостереження;

в) аналіз роботи підгрупи під час складання схеми та аналіз критеріїв, за якими вибирались одиниці та категорії спостережень;г) інтерпретація даних спостереження;

д) аналіз дієспроможності створеної схеми спостереження;

е) помилки дослідження.

Студенти аналізують схеми спостережень з додатку 2:

§ можливість проведення дослідження визначеного предмета спостереження саме за запропонованою схемою (дієспроможність схеми);

§ аналіз виділення в схемі категорій спостережень;

§ плюси та мінуси: структура схеми, використання схеми у спостереженнях…;

§ дослідницький потенціал схеми;

§ інше.

Контрольні запитання.

1. Порівняльний аналіз цілеспрямованого та нецілеспрямованого спостережень.

2. Зміст планування дослідження на базі даних спостереження.

3. Завдання категоріального і некатегоріального спостереження.

4. Переваги і недоліки спостережень за схемою і без схеми.

5. Особливості психологічного спостереження за дітьми.

6. Суть досліджень Ж.Піаже, Дж.Брунера, Ф.Франкла, Л.Обухової дитячого мислення.

Література [1; 5; 17; 18; 19; 21; 25].


3684235811359037.html
3684264100745153.html

3684235811359037.html
3684264100745153.html
    PR.RU™